FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
61% (58 votes)
राम्रो
15% (14 votes)
ठिकै
24% (23 votes)
Total votes: 95