FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
60% (73 votes)
राम्रो
13% (16 votes)
ठिकै
26% (32 votes)
Total votes: 121