FAQs Complain Problems

पशु सेवा कर्मचारी

Image नाम पद सेवा केन्द्र ईमेल फोन नं.
अब्दुल कैयुम अन्सारी पशु सेवा केन्द्र प्रमुख, भोक्राहा 9800963389
डा.बुदिमान कार्की पशु सेवा शाखा प्रमुख buddhimankarke@gmail.com 9842298109
डा. नेहा खड्का पशु सेवा शाखा khadkaneha123@gmail.com 9815333914
कुमार बहादुर बस्नेत पशु सेवा केन्द्र प्रमुख, नरसिंह 9842584571
सत्यनारायण यादव पशु सेवा केन्द्र, नरसिंह 9817879106
सुधन कुमार मण्डल पशु सेवा केन्द्र, नरसिंह 9860940173
सुनिल कुमार यादव पशु सेवा केन्द्र, भोक्राहा 9801507600
मिन बहादुर श्रेष्ठ पशु सेवा केन्द्र, भोक्राहा 9807095166