FAQs Complain Problems

बसाइ सराई दर्ता

लाग्ने समय: 
१०:००-५:०० बजे सम्म
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधक्ष्य
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि