FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 06/01/2022 - 16:46

दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना ।

७८/७९ 05/27/2022 - 20:07

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 12/30/2021 - 11:16

शिलबन्दी दर भाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 11/07/2021 - 11:05 PDF icon Tender Notice 2.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 10/04/2021 - 11:55

शिलबन्दी दर भाउ पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना ।

७८/७९ 09/23/2021 - 18:27

NOTICE FOR TECHNICAL BID APPROVAL AND FINANCIAL BID OPENING DATE - 1) BNRM/SUNSARI/WORKS/BLDG/07/077/078 2). BNRM/SUNSARI/WORKS/BLDG/08/077/078

७८/७९ 09/23/2021 - 09:17

शिलबन्दी दर भाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 09/02/2021 - 14:29

शिलबन्दि दरभाउपत्र रद्द गरिएको सुचना

७८/७९ 08/30/2021 - 12:27

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 08/04/2021 - 17:10

Pages