FAQs Complain Problems

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

१. राजनैतिक तथा प्रशासनिक सिमाना 

      पूर्व तर्फ :        इनरुवा न.पा.

      पश्चिम तर्फ :    कोशी गा.पा. र भारत सिमाना 

      उत्तर तर्फ :    बराहाक्षेत्र न.पा.

      दक्षिण तर्फ :   हरिनगर गा.पा.

२. राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन 

   भोक्राहा गाविसका वडा नं. ३,४, र ८ लाइ                    भोक्राहा गा.पा. वडा नं. १ 

   भोक्राहा गाविसका वडा नं. १ र २ लाइ                        भोक्राहा गा.पा. वडा नं. २             

   भोक्राहा गाविसका वडा नं. ५ र ६ लाइ                       भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ३ 

   भोक्राहा गाविसका वडा नं. ७  र ९ लाइ                      भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ४  

   नरसिंह गाविसका वडा नं. १ र ४ लाइ                         भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ५ 

   नरसिंह गाविसका वडा नं. १ र ४ लाइ                         भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ६ 

   नरसिंह गाविसका वडा नं. १ र ४ लाइ                        भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ७ 

   नरसिंह गाविसका वडा नं. १ र ४ लाइ                        भोक्राहा गा.पा. वडा नं. ८ 

३. भौगोलिक अवस्था / उपयोग तथा क्षेत्रफ़ल

   भौगोलिक अवस्था :                                              सबै तराइ 

   क्षेत्रफ़ल :                                                            ६३.३७ वर्ग कि.मि.

   कृषि योग्य जमिन :                                                ४६१३ हेक्टर 

   कृषि क्षेत्र :                                                          ९० प्रतिशत 

   गैर कृषि क्षेत्र :                                                     १० प्रतिशत 

  समुन्द्र सतहदेखिको उचाई :                                    ७० मिटर 

  तापक्रम :                                                            ८ देखि ३४ डिग्री 

  औसत वर्षा :                                                        १२०० मिलिमिटर 

४. जनसंख्या                                                          २०६८ साल                        २०७४ साल                      २०७८ साल 

   घरपरिवार संख्या :                                               ६७९८                                                                    ८९३२

   कुल जनसंख्या :                                                   ४०६३६                             ४५२३८                          ४९२८० 

   महिला :                                                              २०६८३                             २३०२५                          २४९८७

   पुरुष :                                                                 १९९५३                              २१७०४                         २४२९३

   

 

    

    

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.