तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
57% (13 votes)
राम्रो
17% (4 votes)
ठिकै
26% (6 votes)
Total votes: 23