FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
62% (29 votes)
राम्रो
19% (9 votes)
ठिकै
19% (9 votes)
Total votes: 47