तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
56% (15 votes)
राम्रो
22% (6 votes)
ठिकै
22% (6 votes)
Total votes: 27