FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 04/06/2021 - 13:10 PDF icon ११ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कार्यत्रम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 12/08/2020 - 11:35 PDF icon कार्यत्रलम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
कन्टिन्जेन्सी सन्चालन कार्यविधि ७७/७८ 12/08/2020 - 11:35 PDF icon कन्टिन्जेन्सी सन्चालन कार्यविधि.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/08/2020 - 11:34 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 12/08/2020 - 11:32 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७७/७८ 12/08/2020 - 11:30 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
घर,भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड निर्देशिका - २०७४ ७४/७५ 04/22/2019 - 12:27 PDF icon घर,भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड निर्देशिका - २०७४.pdf
ब्याकहू लोडर (जेसिबी) संचालन कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 12/23/2018 - 14:26 PDF icon ब्याकहू लोडर संचालन कार्यविधि 2०७४ .pdf
उपभोक्ता समिति गठन र संचालन निर्देशिका - २०७४ ७४/७५ 12/02/2018 - 11:23 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन र संचालन निर्देशिका - २०७४ .pdf
स्थानीय सरकार संचालनका सम्बन्धमा बनेको ऐन ७४/७५ 02/28/2018 - 15:46 PDF icon localgovn.pdf